Coaching - Key Dates 2018

 

Tennis Coaching Courses

3 March to 24 March                    Pre-Easter Tennis Coaching Course

7 April to 12 May                         April/May Tennis Coaching Course

19 May to 23 June                       May/June Tennis Coaching Course

30 June to 4 August                    July Tennis Coaching Course

11 August to 15 September        August/September Tennis Coaching Course

22 September to 27 October      September/ October Tennis Coaching Course

3 November to 9 December        November/December Tennis Coaching Course   

 

Activity Camps

3 April to 13 April                         Easter Activity Camp

29 May to 1 June                          May Activity Camp

23 July to 31 August                    Summer Activity Camp

22 October to 26 October            October Activity Camp